Política de Privacidade
En cumprimento da Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal. Lei Orgánica 15/1999, a asociación ALIAD-ULTREIA garante que todos os datos suministrados polo usuario/a serán utilizados coa finalidade exclusiva que orixinou o seu facilitamento.
ALIAD-ULTREIA incorporará os datos suministrados o seu ficheiro de socios ou posibles empresas colaboradoras, observando os deberes de segredo e seguridade e se notificará o seu rexistro no arquivo pertinente ante o Rexistro Xeral de Protección de Datos. 
Se en calquer momento desexa acceder, rectificar, cancelar ou opoñerse o tratamento dos datos facilitados, non dubide en poñerse en contacto connosco.