Hosting por dinahosting.

ABRINDO PORTAS Á INTEGRACIÓN

ACTUALIDADE
Luns, 25 de Abril de 2016
Aliad Ultreia participou no VII Congreso de Educación Social “¡A más Educación social más ciudadanía!”.
Aliad Ultreia tivo unha participación activa nos espazos de diálogo e reunións de traballo nas que se reivindicou a figura profesional da educador/a social en prisións. Aprovetou tamén este encontro para presentar o Proxecto de Animación Sociocultural que desenvolve no Centro Penitenciario de Monterroso, experiencia que tivo un bo recoñecimento por parte dos/as asistentes ao congreso.

 

Tel / Fax. 982 25 19 48 · Email. info@aliad.org · Rúa Milagrosa 99-101 Entlo. (Lugo)Estamos en
Asociación · Aliad Ultreia
Prodesin.com