Hosting por dinahosting.

ABRINDO PORTAS INTEGRACIN

ACTUALIDADE
Luns, 25 de Abril de 2016
Aliad Ultreia participou no VII Congreso de Educacin Social A ms Educacin social ms ciudadana!.
Aliad Ultreia tivo unha participación activa nos espazos de diálogo e reunións de traballo nas que se reivindicou a figura profesional da educador/a social en prisións. Aprovetou tamén este encontro para presentar o Proxecto de Animación Sociocultural que desenvolve no Centro Penitenciario de Monterroso, experiencia que tivo un bo recoñecimento por parte dos/as asistentes ao congreso.

 

Tel / Fax. 982 25 19 48 Email. info@aliad.org Ra Milagrosa 99-101 Entlo. (Lugo)Estamos en
Asociacin Aliad Ultreia
Prodesin.com