Que facemos

Atención a mulleres vítimas de violencias machistas

Dentro del programa Aliadas calquera muller en situación de dificultade pode achegarse pola entidade para unha entrevista de acollida na que valorar a súa situación e ofrecerlle a axuda máis adaptada a súa realidade (asesoramento xurídico e social, incorporación aos nosos programas ou derivación a un recurso máis adaptado).

Dentro dos nosos programas ofrecemos:

  • Itinerarios de inserción social individualizados, que atenden as demandas da persoa (social, xurídica, psicolóxica, educativa, laboral) a mulleres vítimas das diferentes formas de violencia de xénero, entre elas a prostitución.
  • Casa de acollida a mulleres vítimas de trata e explotación sexual.
  • Obradoiros de traballo grupal prelaborais e de lecer.
  • Proba rápida de VIH.
  • Accións de formación e sensibilización en materia de xénero ou de saúde (enfermidades de transmisión sexual, sexoloxía, coidado).

Descargar tríptico.

 

Proxecto Senlleiras

Este proxecto está especializado na detección e abordaxe dos diferentes xeitos de violencias machistas. A finalidade do proxecto é detectar e atender a mulleres que están a sufrir calquera das violencias machistas (violencia na parella, sexual, explotación sexual…) co fin de facilitarlles información, asesoramento, apoio e asistencia.

A través dun itineraro personalizado acompañamos ao longo de todo o proceso (información, denuncia, declaracións xudiciais, apoio en trámites, busca de recursos, apoio psicolóxico…) ás mulleres e as/os súas fillas/os menores.           

Esta iniciativa está financiada a través da convocatoria de subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade da Secretaría Xeral da Igualdade. Operación financiada pola Unión Europea, a través do FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE), como parte da resposta da Unión á pandemia da COVID-19. Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020.

    

 

Proxecto Donas

Desde o ano 2010, vénse traballando para abordar unha das formas máis invisibilizadas de violencia de xénero: a explotación sexual, centrando a acción na defensa dos dereitos das mulleres vítimas desta violencia de xénero e a sensibilización á sociedade.

Traballamos a través de itinerarios integrais, con atención e acompañamento social, psicolóxico, xurídico, sanitario e laboral.

A maiores destes servizos, realizamos:

- Visitas a lugares de exercicio da prostitución (clubs, pisos por toda a provincia e barrio da Tinería en Lugo), buscando establecer contacto coas mulleres en situación de prostitución e crear un vínculo de confianza con elas para que, en caso de necesitalo, acudan á asociación. Nestas visitas levamos a cabo diversos talleres sanitarios e repartimos material preventivo.

- Atención e mediación sociosanitaria: Desde a entidade realizamos a proba rápida de VIH en saliva, xestionamos as citas para a realización de probas de ITS e probas xinecolóxicas e realizamos acompañamentos sanitarios.

- Casa de acollida a mulleres vítimas de trata e explotación sexual: Contamos cunha vivenda dirixida a mulleres e as súas crianzas que, tras abandonar a situación de prostitución e/ou explotación sexual, precisan dun período de restablecemento e re-deseño do seu proxecto persoal e da súa posta en marcha.       

Esta iniciativa está financiada a través da convocatoria de subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de proxectos de atención social integral dirixidos a persoas en situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes, e/ou vítimas de trata de seres humanos con fins de explotación sexual e/ou laboral da Secretaría Xeral da Igualdade. Operación financiada pola Unión Europea, a través do FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE), como parte da resposta da Unión á pandemia da COVID-19. Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020. O FSE inviste no teu futuro.

    

 

Proba rápida do VIH  

Somos unha das entidades acreditas para facer a proba rápida de VIH en fluído oral.

Trátase dunha proba:                                                                                                                            

- sinxela, que se realiza con saliva

- anónima e confidencial

- gratuíta e

- rápida, os resultados coñécense en 20 minutos.

Os resultados da proba só son válidos se son realizados pasados tres meses dende a última práctica de risco. Este espazo de tempo é o que tarda o organismo en xerar os anticorpos para o VIH que son detectados polo líquido reactivo.

Somos un centro colaborador coa Dirección Xeral de Innovación e Xestión de Saúde Pública (DXIXSP) e contamos no noso local coa infraestrutura e as profesionais axeitadas para a realización da proba rápida reactiva e para dar un consello asistido pre e post-proba.

A realización de probas de detección son fundamentais para mellorar a calidade de vida das persoas que teñen o VIH. Un terzo das persoas que están infectadas polo VIH descoñecen que o están e por isto poden evolucionar a formas máis graves da enfermidade, perdendo a oportunidade de recibir tratamento médico axeitado. Tamén poden transmitir, sen darse conta, o VIH as súas parellas sexuais.
Esta proba está especialmente destinada a persoas que tiveron prácticas de risco para contraer o VIH. Lembra que a mellor estratexia para protexerse contra o VIH consiste na práctica de sexo seguro mediante a utilización de preservativos nas relacións sexuais anais, vaxinais e buco-xenitais.

 

Tel/Fax. 982 25 19 48
Rúa Milagrosa 99 - 101 Entlo. (Lugo) - Email. info@aliad.org
Onde atoparnos